Yrityksen omistajanvaihdos


Omistajanvaihdos on lopulta suhteellisen pitkä prosessi valmistautumisineen, suunnitteluineen, päätöksentekoineen ja toteutuksineen. Kaikki nämä ovat asioita, joita ei voi kiirehtiä vaan ne vievät oman aikansa. Sinun on siis hyvä käynnistää valmistautuminen ja suunnittelu mahdollisimman pian. Näin varmistat parhaiten, että yrityksesi jatkuvuus yrityskaupalla voi toteutua.

Yrityskaupan ammattilaisten eli asiantuntijoiden käyttö yrityskaupoissa on aina välttämätöntä. Yksi hyvä vaihtoehto on hyödyntää pirkanmaalaisia olemassa olevia palveluita.

Sinä yritystoiminnasta kiinnostunut heitä verkot vesille – laita haku päälle!
Aiheesta voit lukea lisää myös osoitteesta: http://www.yrityssuomi.fi/omistajanvaihdos?

 

Tulevaisuuden haasteet:


Maakunnissa

Omistajanvaihdosten edistämistyö pitää saada pitkäjänteisemmäksi, mikä tarkoittaa pelkän projektirahoituksen sijaan yrittäjäasiakkaiden, yrittäjäjärjestöjen sekä kuntien rahoitusta. Edistämistyöhön tarvitaan sekä valtakunnallista koordinointia että maakunnallisia omistajanvaihdosten neuvontapisteitä.

Valtakunnallisen koordinoinnin tehtävänä on olla rakentamassa ideaalimallia omistajanvaihdosten palvelutarjottimesta erityisesti mikro- ja pienyritysten tarpeisiin, koordinoida valtakunnallista edistämistyötä ja osaamisen kehittämistä sekä tukea kansallista ja maakunnallista omistajanvaihdospalvelujen kehittämistä.

Omistajanvaihdosten maakunnallisen neuvontapisteen tehtävänä on toimia matalan kynnyksen ”yleislääkärinä” omistajanvaihdosta suunnitteleville ostajille ja myyjille sekä ohjata heitä alkukartoitusten jälkeen ”erikoislääkäreiden” eli yksityisten ov-asiantuntijoiden luo.

Omistajanvaihdospalvelujen ja edistämistyön kohteeksi myös ostajat


Omistajanvaihdosteemassa Suomen elinkeinopolitiikan huomion kohteena ovat viime vuosien aikana olleet lähinnä ikääntyvät yrittäjät ja heidän yritysten liiketoimintojen jatkuvuus. Tämä on ollut ja on edelleenkin perusteltua johtuen suurten ikäluokkien eläköitymisestä.

Omistajanvaihdosmarkkinat tarvitsevat toimiakseen myös ostajia. Ostajat pitäisikin nyt ottaa myyjien rinnalle kehitettäessä omistajanvaihdospalveluja ja suunniteltaessa edistämistoimia. Yritysostoissa näyttäisi olevan elinkeinopolitiikan näkökulmasta katsottuna paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Suomalaisessa elinkeinopolitiikassa omistajanvaihdokset ja niiden edistäminen tulee nostaa vähintään yhtä merkittävän huomion kohteeksi kuin mitä uusien yritysten perustaminen.

Tulevina vuosina meillä on mahdollisuus tuhansiin onnistuneisiin omistajanvaihdoksiin, joiden jälkeen liiketoiminta kehittyy ja kasvaa. Tähän pääsemiseksi tarvitaan systemaattista työtä niin valtakunnallisesti kuin eri maakunnissa. Pirkanmaalla hankkeen päättymisen jälkeen vastuun toiminnasta on ottanut Ensimetri.